Hoe uw mat reinigen ?

Zoals de vloer dient ook een vloermat een onderhoud te krijgen. Afhankelijk van uw vloermat en het gebruik (veel of weinig verkeer, het soort verkeer) en de omgeving zou deze reiniging toch regelmatig moeten gebeuren.

Het gebruik van inkommatten moedigt het passieve schoonmaken van voetzolen en rollend materiaal bij het binnenkomen van een gebouw aan. Opdat de werking van de mat effectief zou blijven, moet deze regelmatig onderhouden worden.

Een regelmatige reiniging van de vloermat kan beschadiging sterk verminderen en zodoende de levensduur van de mat sterk beÔnvloeden.


  • De frequentie waarmee matten moeten worden schoongemaakt wordt bepaald door de mate en aard van de vervuiling welke sterk afhangt van de intensiteit van het loopverkeer en de omgeving.


  • Ons advies omvat een frequente (dagelijkse/weekelijkse), maandelijkse en jaarlijkse reiniging. Afhankelijk van de vervuiling dient van geval tot geval de frequentie te worden aangepast.


  • Voor alle matten geldt dat als matten of matdelen voor reiniging uit de matput worden genomen, deze ook op dezelfde positie terug geplaatst moeten worden. Van belang is dat de ondergrond van de matput vlak en schoon is en dat de matten niet met geweld in de matput worden teruggeplaatst.


  • Indien de matten een gebrek vertonen dient dit bij voorkeur door de servicedienst van VERIMPEX verholpen te worden.