Privacy

VERIMPEX NV respecteert de privacy van de gebruikers van haar website. Het verzamelen van persoonlijke gegevens via de website, en het gebruik dat VERIMPEX NV van deze gegevens maakt, is in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

VERIMPEX NV gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld om u de bevestiging van een e-mail toe te sturen, of om u de gevraagde info thuis te bezorgen.

Ze gebruiken ze ook voor hun marketingdoeleinden, zoals het aanbieden van voor u geschikte diensten of producten. Maar ze verkopen geenszins uw info aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt binnen VERIMPEX NV. U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en, zo nodig, te verbeteren. U hoeft daarvoor enkel een brief met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar VERIMPEX NV.

Meer informatie over de aansprakelijkheid van VERIMPEX NV voor gegevens op de website, over de intellectuele eigendomsrechten op de informatie op de website en de bescherming van uw privacy vindt u in de disclaimer. U vindt de disclaimer ook onderaan elke pagina van de website.